Nieuwe directeur!

Bestuur en medezeggenschapsraad van de Tweemaster-Kameleon hebben een nieuwe directeur gevonden voor de school. Per 1 januari a.s. start dhr. Ruud Hoogesteger als directeur. In de periode daarvoor zal hij regelmatig al op school aanwezig zijn om kennis te maken met de kinderen, de leerkrachten en het onderwijs.

Ruud Hoogesteger volgt John Eckhardt op. John gaat per 1 januari werken als beleidsmedewerker “kwaliteit, strategie en innovatie” bij Archipelscholen en zal ook in die rol nog regelmatig op scholen aanwezig zijn.