Afscheid meester John, start meester Ruud

Na ruim 18½ jaar directeur van de Tweemaster-Kameleon (en haar eerdere voorgangers) te zijn geweest, maar inmiddels al meer dan 30 jaar betrokken te zijn bij beide scholen, is het nu tijd om afscheid te nemen en het stokje over te geven aan mijn opvolger Ruud Hoogesteger.

Met ontzettend veel plezier, genoegen en uitdaging heb ik de afgelopen jaren, samen met een fantastisch team van medewerkers, gewerkt aan een grandioze school voor kinderen. Niet alleen kinderen uit Oost-Souburg maar uiteindelijk voor kinderen vanuit heel Midden-Zeeland, van Westkapelle tot Kapelle.

De Tweemaster-Kameleon heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ondernemende school, waar de nodige mijlpalen zijn bereikt. Zo werd de school ruim 10 jaar geleden al ICT-school van het jaar (we maakten toen gebruik van geïmporteerde “dual-books”, terwijl de i-pad nog niet was uitgevonden), transformeerden we van een reguliere naar een Daltonschool, startten we fulltime hoogbegaafdenonderwijs op die in deze vorm inmiddels een van de grootste afdelingen van het land is, werden we in 2014 nog excellente school en zitten we momenteel in een transitie naar Kindcentrum, met (eindelijk!) een prettig vooruitzicht op prachtige nieuwbouw voor het hele kindcentrum!

Aan dat alles heb ik de afgelopen jaren met heel veel enthousiasme en plezier leiding willen, kunnen en mogen geven op een voor mij zo kenmerkende en laagdrempelige stijl.

Door alle jaren heen is mijn baan heel erg veranderd. Tijdens mijn eerste jaar als directeur kon ik alle taken nog uitvoeren in 1 dag administratietijd. Inmiddels wordt het lastig om zelfs met de  administratieve ondersteuning alle taken in 5 dagen goed uit te kunnen voeren. Een wezenlijke uitdaging voor mijn opvolger.

In al die jaren, en zeker ook de laatste jaren, zijn het toch altijd weer de kinderen geweest die het beroep van basisschooldirecteur nog steeds een van de leukste beroepen maakt. Ondanks het feit dat mijn directeurswerkzaamheden mij de hele week konden opslokken, heb ik er altijd voor gekozen om toch vooral ook voeling te blijven houden met de kinderen. En te blijven weten wat er leeft en speelt in de school, de klassen en daarbuiten. Waar mogelijk probeerde ik juist de kinderen die het wat lastiger hadden, te ondersteunen.

De werkdruk in het onderwijs is al heel veel jaren gigantisch hoog, zowel voor directies als leerkrachten. Leerkrachten moeten te veel bezig zijn met allerlei administratieve zaken die geen direct effect hebben op het resultaat van de kinderen. De afgelopen jaren ben ik daar als leidinggevende, samen met Eva, de intern begeleidster van de school, volop mee bezig geweest om deze administratieve last voor de leerkrachten zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels groeit ook het besef landelijk dat dit een noodzakelijke omwenteling moet gaan zijn in het onderwijs!

Naast mijn baan als directeur heb ik me de laatste jaren ook steeds meer en vaker bezig gehouden met taken die deels buiten de school lagen. Soms voor andere Archipelscholen in de vorm van vervanging of ondersteuning van andere Archipel- directeuren, soms ook met bovenschoolse taken. Landelijk heb ik de afgelopen jaren o.a. aan tafel gezeten bij het ministerie van Onderwijs om mee te praten over beleid voor hoogbegaafde leerlingen in Nederland. Deze laatste werkzaamheden hebben mij er toe doen besluiten om nu te veranderen van baan. Ook in mijn nieuwe baan van beleidsmedewerker “kwaliteit, strategie en innovatie” zal ik nog veel meer dan voorheen actief bezig zijn met meer andere scholen van Archipel.  Een baan waar ik erg naar uitzie. Tegelijkertijd bekruipt me soms het onbestemde gevoel dat het wel een baan gaat worden zonder de reuring van de vele kinderen om mij heen ! Stel je voor dat dat tegenvalt!

Afgelopen week sprak ik op verschillende momenten al de nodige ouders en heb ik volop handjes geschud. Ik wens u allen, en uw kinderen, een prachtige en leerzame toekomst op de Tweemaster-Kameleon en alle goeds in uw persoonlijk leven.

Ik ben er van overtuigd dat ook onder de bezielende leiding van Ruud Hoogesteger, de Tweemaster-Kameleon in de toekomst een behouden vaart heeft! Ik wens Ruud en het schoolteam daarin alle mogelijke succes.