Minister Arie Slob in gesprek met leerlingen van De Tweemaster-Kameleon.

Minister Arie Slob in gesprek met leerlingen tijdens zijn bezoek aan De Tweemaster-Kameleon. © Dirk-Jan Gjeltema

Minister Slob: ‘Ook hoogbegaafd kind moet zich goed kunnen ontwikkelen’

OOST-SOUBURG – Kinderen die hoogbegaafd zijn verdienen extra aandacht op school. ,,Het is belangrijk om ook voor deze kinderen voldoende uitdaging binnen de school te hebben en hen op een goede manier te helpen om zich te ontwikkelen”, zei minister Arie Slob maandag tijdens een bezoek aan Zeeland.

Rolf Bosboom 26-11-18, 19:06

De bewindsman ging bij twee basisscholen langs om het onderwijs in de praktijk te zien. Eerst bezocht hij Het Vlot-Ichtusschool in Vlissingen, waar hoogbegaafde leerlingen verspreid over de klassen zitten. Daarna ging hij naar De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. Daar zijn naast de acht reguliere klassen vijf zogeheten SterQ!-groepen, met in totaal zo’n honderd hoogbegaafde leerlingen uit de wijde omgeving.

Welbevinden

Slob prees na afloop de inzet van beide scholen. ,,De discussies gaan vaak over kinderen die wat moeilijker kunnen meekomen. Het is heel belangrijk dat we aandacht voor hen hebben, maar we zien dat bij de leerlingen die we hoogbegaafd noemen die aandacht soms ontbreekt. Dat kan hen, ook als het gaat om hun welbevinden, in moeilijke omstandigheden brengen. Bij de leerkrachten die ik vandaag heb ontmoet zie ik een enorme drive om dat te voorkomen en te zorgen voor een passend aanbod.”

Bij de leerkrach­ten die ik vandaag heb ontmoet zie ik een enorme drive om te zorgen voor een passend aanbod

Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs

Dat vergt wel extra inspanning en geld. ,,Ik zie dat scholen doen wat ze kunnen, maar dat ze tegen een aantal beperkingen aanlopen, soms ook in financiële zin”, zei Slob. Hij wees erop dat er in het regeerakkoord geld voor is gereserveerd, maar dat er niet altijd gebruik van wordt gemaakt. ,,Ik hoop uiteraard dat scholen weer de weg vinden naar dergelijke regelingen en dat ze uiteindelijk straks ook met een positief oordeel te maken krijgen.”

Hoop

Ruud Hoogesteger, directeur van De Tweemaster-Kameleon, putte daar hoop uit. De school is al langer bezig om de SterQ!-klassen erkend te krijgen als een vorm van speciaal onderwijs. ,,De minister heeft gezegd dat hij daar budget voor heeft vrijgemaakt. Nu hoop ik dat wij daar op een of andere manier toegang toe krijgen. Daar zijn we mee bezig. In het verleden is er ook geld voor geweest, maar in deze regio is dat veelal op de plank blijven liggen. Van die fouten proberen we te leren.”

Directeur Jeanette van Loo van Het Vlot-Ichtusschool sprak na afloop van ‘heel prettig gesprek’. Ook zij gaat de mogelijkheid voor financiële steun verkennen, maar dan voor onderwijs voor hoogbegaafden binnen reguliere klassen. ,,We zijn een heel gewone school, waar elk kind welkom is. De minister was onder de indruk van de sfeer, de openheid van de kinderen en de ruimte die ze krijgen. Het is leuk om dat terug te horen.”

Zuurstof

,,Ik haal altijd heel veel zuurstof in het land”, zei Slob, die ook Omroep Zeeland bezocht. ,,Ik wil niet opgesloten zitten in mijn papieren, maar vind het juist belangrijk om de praktijk te ontmoeten, mensen in de ogen te kijken en met hen te praten over de dingen die goed gaan en die slecht gaan. Dat geeft me heel veel energie.”