Tijdelijke scholen voor Souburgse kinderen na de zomer 2019

Tijdelijke scholen voor Souburgse kinderen na de zomer 2019

OOST-SOUBURG – De leerlingen van de Souburgse basisscholen Tweemaster/Kameleon en De Burcht/Rietheim gaan na de zomervakantie naar school in een tijdelijk onderkomen. Eind 2019 wil de gemeente de huidige schoolgebouwen laten slopen en beginnen met de nieuwbouw.

Claudia Sondervan 03-12-18, 14:52

 

Komend half jaar worden de twee nieuwe schoolgebouwen en het nieuwe gymgebouw aanbesteed. Daar zou al eerder mee begonnen zijn, maar wisselingen in de schoolbesturen, de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van maart en  nieuwe, hogere normbedragen voor schoolgebouwen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zorgden voor vertraging.

De nieuwe scholen aan de Jan de Priesterstraat en  de Van Visvlietstraat krijgen een integraal kindcentrum voor dagopvang van nul- tot vierjarigen in samenwerking met Kinderopvang Walcheren.  Het huidige wijkgebouw aan de Braamstraat wordt vervangen door een nieuwe gymzaal. Die is overdag voor de schoolkinderen en ’s avonds voor de gymnastiekvereniging DIOS.

Een klankbordgroep van ouders en betrokken inwoners heeft bijgedragen aan een reeks voorwaarden voor de nieuwe gebouwen en vooral de afwikkeling van het verkeer en parkeren rond de scholen, tijdens de bouw en in de toekomst. Met de nieuwbouw kunnen de twee scholen in Souburg-Zuid hun leerlingen elk binnen één schoolgebouw opvangen.  De tweede locatie van  de Tweemaster/Kameleon aan het Oranjeplein komt dan beschikbaar voor zorginstelling WVO, om te betrekken bij de bouwplaats van een nieuw zorgcentrum ter vervanging van het verouderde Zoute Viever.