Archipel basisschool “Tweemaster-Kameleon” biedt in de afdeling SterQ! fulltime onderwijs aan excellente / hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die in het regulier onderwijs veelal dreigen vast te lopen of inmiddels zijn vastgelopen. Hoe minder deze kinderen al zijn vastgelopen, hoe groter het effect van SterQ!-onderwijs zal zijn.

Voltijds- en deeltijds-onderwijs.

Fulltime onderwijs bieden we vanaf groep 3. Daarvoor is de mogelijkheid om kinderen in groep 1/2 deel te laten nemen aan een vorm waarin op een vergelijkbare manier en met vergelijkbare activiteiten excellente kleuters worden gestimuleerd om hun begaafdheid ten volle te benutten.

Om deel te nemen aan het fulltime hoogbegaafdenonderwijs is het noodzakelijk dat deze kinderen zijn ingeschreven op de Tweemaster-Kameleon.

Informatie-avonden.

Het team van SterQ! organiseert meerdere keren per jaar informatieavonden op een van onze locaties.
Tijdens de info-avonden krijgt u uitgebreide informatie over hoogbegaafdheid / excellentie. We gaan dieper in op het onderwijs dat SterQ! biedt. En er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Er zijn meerdere collega’s aanwezig die uw vragen beantwoorden of advies geven over uw persoonlijke situatie. Houdt daarvoor de media in de gaten, wordt lid van onze facebookpagina of laat u op de mailinglijst plaatsen.

Uitgebreide intakeprocedure.

De intakeprocedure voor SterQ!-onderwijs neemt vaak een aantal weken in beslag.
Dit is niet voor niets. We vinden het namelijk heel belangrijk dat we met een grote mate van zekerheid hebben kunnen vaststellen dat SterQ!-onderwijs ook voor uw kind het meest geschikte onderwijs is.
Immers: het is de bedoeling dat uw kind door dit onderwijs ten volle kan groeien  en profijt heeft van de aanwezige excellentie.

Als u na het doorlezen van de informatie op onze website blijft zitten met specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met medewerkers van onze school (0118-490187). Zij staan u graag te woord.