Daltononderwijs

Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973) in het Amerikaanse plaatsje Dalton. Haar methode ontstond bij haar zelf in de praktijk: op een “eenmansschooltje” met 40 zeer verschillende kinderen was het onmogelijk om klassikaal onderwijs te geven.
Helen Parkhurst ontwikkelde gaandeweg haar nieuwe onderwijsconcept, waarbij ze uit de vele vormen de beste onderdelen gebruikte.

Kernwaarden bij Daltononderwijs:
ZelfstandigheidSamenwerkenReflecterenVerantwoordelijkheidEfficiëntie

Dalton betekent dat wij bij alles wat we doen, willen werken vanuit de vijf kernwaarden: Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflecteren, Efficiëntie en Verantwoordelijkheid.

 

  1. Zelfstandigheid betekent dat kinderen eraan wennen dat zij initiatief kunnen en mogen nemen. Het betekent ook dat zij leren om zelf problemen op te lossen. Tegelijk vraagt zelfstandigheid ook dat zij tijdig om hulp vragen aan iemand, als zij merken dat ze iets niet zelf kunnen oplossen.

  2. Samenwerken is zowel met anderen iets voor elkaar krijgen, als je verbonden voelen met de personen in je omgeving en dat laten merken. Bij leerprocessen is het de bedoeling dat er verbindingen in het brein bijkomen en/of dat al bestaande verbindingen sterker worden. Een belangrijk middel daarbij is verwoorden wat je denkt of herkent.

  3. vrijheid in gebondenheid, inclusief Verantwoordelijkheid betekent dat kinderen in hun rol van leerling veel vrijheid hebben, maar nooit ten koste van anderen. Bovendien moeten zij zich over hun keuzes kunnen verantwoorden. Door leerlingen te laten werken met eigen, haalbare doelen en het behalen daarvan zelf te laten bewijzen, ervaren leerlingen een hoge mate van autonomie.

  4. Effectiviteit is ook een kernwaarde. De vorm van wat leerlingen doen passen bij de functie ervan. Het vraagt zowel van de leerlingen als van ons als team, alertheid en een kritische houding.

  5. Reflectie is de vijfde kernwaarde en die lijkt misschien wat minder belangrijk. Toch is reflectie op het eigen denken en handelen essentieel voor een succesvol leerproces. Wie niet reflecteert, vooraf, tijdens en/of na afloop, op de aanpak, de bedoeling, de eigen inzet en/of het effect, loopt het risico alleen maar tijd te vullen en niet te leren. Zo zou reflectie ertoe kunnen leiden dat een leerling hulp vraagt, omdat er te weinig voortgang is. Dat leerlingen op de juiste momenten reflecteren is een uiting van het voelen van verantwoordelijkheid.

Deze integrale Daltonvisie op onderwijs past bij de eisen die de 21e eeuw aan leerlingen stelt. Door kritisch denken, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfregulerend gedrag en door in staat te zijn vol te houden en doortastend te zijn, ontwikkelen kinderen de flexibiliteit die een voortdurend veranderende omgeving nodig is. Natuurlijk horen daar ook vakinhouden bij, net als mediawijsheid, het verstandig en handig omgaan met digitale en sociale media.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een kennisbasis ontwikkelen, waarmee zij nieuwe informatie kunnen plaatsen en op waarde  schatten. Juist door niet alles voor te kauwen en niet alleen standaardopdrachten en kant-en-klare lesjes te laten invullen, kunnen wij als leraren beter op de individuele behoeften van onze leerlingen inspelen. Juiste door kinderen te laten ervaren dat wat ze op school doen betekenis voor hen heeft en bijdraagt aan hun ontwikkeling, zal hun nieuwsgierigheid en motivatie voor leren groot blijven.

Wij vertrouwen erop dat u onze ambitie herkent als belangrijk voor de verdere ontwikkeling van uw kind(eren). Het zou daarom prachtig zijn als u van uw kant deze kernwaarden thuis ook mee ondersteunt. Wij van onze kant zetten ons als team volledig in om deze visie steeds weer nog beter inhoud en vorm te geven. Als Daltonschool nemen we nu eenmaal niet met minder genoegen!