1 Created with Sketch.

In beweging

Op onze school vinden we het belangrijk dat we continu in beweging blijven. Dat betekent niet alleen voor de standaard vakken en lessen die aan moeten blijven sluiten bij de huidige maatschappij, maar ook voor extra ontwikkeling.

Ontwikkelingen die op dit moment spelen zijn:

Muziekonderwijs

We willen investeren in goed muziekonderwijs. Alle kinderen hebben wat ons betreft recht op kennismaking met muziek. Er is recent geïnvesteerd in een compleet instrumentarium, zodat we alle muziekinstrumenten in huis hebben om leuk en goed muziekonderwijs aan te kunnen bieden. Alle leraren bereiden lessen voor uit de domeinen spelen, luisteren, componeren of dansen en bieden dit minimaal 1x per week aan in de klas. Niet alleen leerzaam, maar ook leuk!

Daarnaast worden voor groep 6/7 momenteel danslessen voorbereid. De leerlingen krijgen dan op regelmatige basis dansles van een professioneel dansdocent.

Wist je dat: we starten standaard onze lerarenvergadering met 5 minuten muziek. Zo blijven het ook bij ons hoog op de agenda en bovendien is het een mooie verbindende activiteit.

Thematisch onderwijs door heel de school

We zijn bezig met de voorbereidingen van thematisch onderwijs dat we tegelijkertijd in alle klassen willen aanbieden. Telkens een actueel en centraal thema dat we op ieder niveau kunnen toepassen. We zijn dan allemaal met hetzelfde onderwerp bezig, maar ieder op z’n eigen manier. Zo kunnen wij bij het thema Dieren in de kleuterklassen ingaan op boerderijdieren, gaat de middenbouw aan de slag met de dieren in de jungle, en gaat een SterQ klas aan de slag met Afrikaanse dieren.