Kanjerschool

De Tweemaster-Kameleon is een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Ook alle pedagogisch medewerkers van de kinderopvang worden opgeleid. De Kanjertraining zal dan als doorgaande lijn door ons kindcentrum gaan lopen, van kinderopvang naar de basisschool.

Iedereen is een Kanjer!

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat er vanuit om bij onenigheid oplossingen te zoeken die voor elk kind goed voelen. Tijdens kringgesprekken wordt er gesproken over elkaar vertrouwen, elkaar helpen, de baas spelen en meeloop gedrag. Dit doen we in alle groepen.

       

De vier Kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maakt de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem voordoet hebben kinderen een keuze om verschillend te reageren. Met de groep kijken we tijdens het kringgesprek welke kleur pet een kind op heeft tijdens de situatie.

Waarom Kanjertraining?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.School moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze met plezier naar toe gaan en zich vertrouwd voelen.

We hanteren daarbij de volgende afspraken die zichtbaar in het kindcentrum en in de afzonderlijke groepen hangen:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken samen / niemand speelt de baas, je sluit niemand uit

We hebben plezier / niemand lacht uit

We doen mee / niemand doet zielig.

Als je ruzie hebt gemaakt, los je het samen op

Doelen van de kanjertraining zijn

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
  • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie