1 Created with Sketch.

Tweemaster-Kameleon

Welkom bij basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. De enige Daltonschool in Midden-Zeeland, waar we met oog en oor voor uw kind het onderwijs vormgeven. Onze school kreeg in 2014 het predicaat ‘excellente school’.

De Tweemaster-Kameleon is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot ca. 12 jaar.

De kenmerken van het openbaar basisonderwijs zijn vastgelegd in de Grondwet, artikel 23. Onze school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, cultuur, of welke andere achtergrond dan ook. Dat betekent dat kinderen in contact gebracht kunnen worden met kinderen en leerkrachten met andere godsdiensten en andere culturele achtergronden. Respect voor anderen en andersdenkenden is dan ook een belangrijk uitgangspunt van onze school. Juist het leren van elkaar betekent vaak het leren waarderen van elkaar. Op de Tweemaster-Kameleon streven we er naar dat ieder kind zich op zijn niveau optimaal ontwikkelt. Niet apart, maar samen met anderen!