1 Created with Sketch.

De Tweemaster-Kameleon heeft 8 reguliere Daltongroepen.

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in jaargroepen.  Onze school is gehuisvest in twee gebouwen die ongeveer 500 meter van elkaar verwijderd liggen:

Locatie “Kameleon” huisvest de onderbouwgroepen 1 t/m 4 (en de SterQ!-groepen 2 t/m 5).

Locatie “Tweemaster” huisvest de bovenbouwgroepen 5 t/m 8 (en de SterQ!-groepen 6 t/m 8).

 

Onze zorg voor onze kinderen.

De Tweemaster-Kameleon heeft een zorgsysteem, dat erop gericht is de kinderen zo veel en zo lang mogelijk in hun eigen groep te helpen. Dat kunnen kinderen zijn die iets minder, minder snel, of minder veel, maar ook juist meer aankunnen. Kortom: kinderen die om welke reden dan ook meer aandacht nodig hebben dan de doorsnee leerling.

De groepsleerkrachten staan er echter niet alleen voor. Op “De Tweemaster-Kameleon” werken we vanuit de gedachte van gedeelde verantwoording. Alle leerlingen en hun voortgang worden regelmatig met alle teamleden besproken. Samen besluiten we welke koers voor elk kind de beste is om te varen.