1 Created with Sketch.

Net als op alle andere basisscholen in Nederland kent “De Tweemaster-Kameleon” 8 groepen. De kinderen werken zich hier in ongeveer 8 schooljaren door, van groep 1 naar groep 8.

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten daarvoor bij elkaar in (gedeeltelijk gecombineerd) jaargroepen. De verschillende jaargroepen gebruiken moderne en nieuwe methodes en we kennen een uitgekiend systeem voor de zorg voor en van kinderen, zowel minder – als meer (hoog)begaafd.

Onze school is gehuisvest in twee gebouwen die ongeveer 500 meter van elkaar verwijderd liggen.

Locatie “Kameleon” huisvest de onderbouwgroepen 1 t/m 4 en de SterQ!-groepen 2 t/m 5.

Locatie “Tweemaster” huisvest de bovenbouwgroepen 5 t/m 8 en de SterQ!-groepen 6 t/m 8.

Op termijn is nieuwbouw voorzien in de Brede School Souburg-Zuid.

Onze zorg voor onze kinderen.

“De Tweemaster-Kameleon” heeft een uitgekiend zorgsysteem, dat erop gericht is de kinderen zoveel en zo lang mogelijk in hun eigen groep te helpen. Dat kunnen kinderen zijn die iets minder, minder snel, of minder veel, maar ook juist meer (hoogbegaafd) aankunnen. Kortom: kinderen die om welke reden dan ook meer aandacht nodig hebben dan de doorsnee leerling.

De groepsleerkrachten staan er echter niet alleen voor. Op “De Tweemaster-Kameleon” werken we vanuit de gedachte van gedeelde verantwoording. Alle leerlingen en hun voortgang worden regelmatig met alle teamleden besproken. Samen besluiten we welke koers voor elk kind de beste is om te varen.

Methoden.

Op “De Tweemaster-Kameleon” gebruiken we moderne leermethodes voor de verschillende vakken. Al onze methodes voldoen aan de kerndoelen die het ministerie van onderwijs heeft opgesteld voor de basisscholen in Nederland.

Regelmatig worden de methodes vernieuwd.