1 Created with Sketch.

DE OUDERRAAD. (O.R.)

De ouderraad organiseert vele activiteiten voor de kinderen, zoals de viering van het Sinterklaasfeest, Kerstmis en een lenteontbijt. Ze houdt contact met de groepsouders, beheert de ouderbijdragen, regelt de ouderhulp. Daarnaast behartigt de O.R. de belangen van de ouders en de kinderen in de school. De raad bestaat uit minimaal 5 ouders. Twee leerkrachten en de directeur hebben een adviserende rol. Ouders kunnen zich eventueel kandidaat stellen tijdens de jaarlijkse ouder-/informatieavond.