1 Created with Sketch.

De “Boterhammenbrigade”

Overblijven kan op beide locaties. Dit wordt georganiseerd door de stichting K.O.W.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de Boterhammenbrigade door de het formulier ‘Overeenkomst Boterhammenbrigade / Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet’, te downloaden via www.boterhammenbrigade.nl. Deze stuurt u ingevuld en ondertekend naar: KOW Boterhammenbrigade (administratiekantoor), Postbus111, 4920 AC Made, of per e-mail: murlen@murlendienstverlening.com.
Na de verwerking van de gegevens door het administratiekantoor, ontvangt u een inlogbrief voor iDEALnet. Hierna kunt u inloggen op uw eigen ouderpagina. U kunt uw kind via deze pagina aan- en afmelden voor de Boterhammenbrigade. U dient uw kind uiterlijk op de dag zelf tot 9.00 uur aan- of af te melden voor de Boterhammenbrigade. In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld worden tot 12.00 uur door telefonisch contact op te nemen met het administratiekantoor: 085-2734910
Het is niet mogelijk om via school de overblijf te regelen of contant te betalen. Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen worden geen kosten in rekening gebracht.
Wat kost het?
U betaalt € 2,40 per keer. U koopt vooraf een saldo overblijfbeurten in. Voor de Boterhammenbrigade ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.

Contractvormen

Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:
• Opvang op vaste dagen voor 52, 48 of 40 weken, voor zowel de voorschoolse- als naschoolse opvang.
• Een flexibel contract voor een gemiddeld aantal uur per maand.
• Een 0-uren contract voor vakanties en studiedagen.
• Een combinatie van contracten is ook mogelijk.

Geen tijd om te vervelen

De jongste kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. In sommige gevallen worden de kinderen met een taxi gebracht. Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo veel is er te doen. Samen verkleden, buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten, spelletjes doen, computeren en nog veel meer.

BSO is leuk voor elke leeftijd

De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de interesses en behoeften van de kinderen. Er worden vier verschillende thema’s gehanteerd; Sport&Spel, Kunst&Cultuur, Techniek en Natuur. De medewerkers houden bij het aanbieden van activiteiten, rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Wat moet ik betalen?

De prijzen kunt u vinden op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl. Werkende en studerende ouders ontvangen voor buitenschoolse opvang een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.
Prijsvoorbeeld: BSO voor 2 kinderen, op dins- en donderdagmiddag vanaf 15.00 uur, kost ouders met een gezamenlijk inkomen van € 45.000, € 97,20 netto per maand.
Wilt u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350. U kunt ook kijken en inschrijven op de website www.kinderopvangwalcheren.nl