1 Created with Sketch.
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest.
Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. 
Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.  Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.