1 Created with Sketch.

 

Excellente leerlingen hebben een hoog IQ. Volgens de definitie van Renzulli moet dit IQ minimaal 130 zijn.
Daarnaast is er sprake van creativiteit in het bedenken van oplossingen en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.
Het onderwijs moet hier aan tegemoet komen om te voorkomen dat deze leerlingen zo weinig mogelijk gefrustreerd raken en de best mogelijke groei in excellentie kunnen bereiken.

Mis-matching met reguliere kinderen.

Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die niet normaal is voor kinderen van deze leeftijd.
Daardoor worden ze door leeftijdgenoten nogal eens als “raar” ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over zaken praten waar leeftijdgenoten zich (nog) niet mee bezighouden.

Kind in spagaat…

Echter, emotioneel gezien zijn het “gewone” kinderen, die net zo graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen vaak in een spagaat terecht: intellectueel zijn zij hun leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten.

SterQ! in onderwijs!

Het onderwijs dat deze kinderen nodig hebben wordt topdown georganiseerd en biedt volop gelegenheid voor hogere-orde-denkvragen. Herhaling is veel minder dan in het regulier onderwijs nodig. Wel is het zaak dat deze leerlingen de verschillende stappen van de leerlijnen doorlopen, om te voorkomen dat ze door hun hink-stap-sprongen toch hiaten opbouwen, die hen later opbreken.