1 Created with Sketch.

Het bestuur van Archipel Scholen vindt het belangrijk, dat ook de leerlingen die “zorg aan de bovenkant” nodig hebben, terecht kunnen in voor hen passend onderwijs.
Al sinds 2009 wordt dit onderwijs onder de naam “SterQ!” aangeboden op basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. Deze school bedient daarmee kinderen uit heel Midden-Zeeland.

 

Waarom ontvangt Archipel Scholen donaties voor dit onderwijs?

Een leerling in een SterQ!-klas “kost meer” dan een leerling in een reguliere klas.
Het grootste deel van deze extra kosten gaat op aan extra personeelskosten ten behoeve van kleinere dan gemiddelde klassen.
Daarnaast wordt er een beroep gedaan op meerdere vakleerkrachten, die extra geld kosten en worden met grote regelmaat excursies georganiseerd. De overige kosten gaan op aan lesmateriaal. Omdat dit lesmateriaal in veel kleinere oplagen wordt gemaakt, zijn deze materialen aanmerkelijk duurder dan de reguliere lesmethodes.

 

Donaties Stichting “Vrienden van Hoogbegaafden Onderwijs Zeeland”.

Sterq ontvangt regelmatig donaties van onder andere Stichting H.O.Z., een stichting met een Anbi-status. Dankzij deze donaties kan Archipel grotendeels voorzien in de volledige financiering van Sterq!
Ook een aantal bedrijven heeft in het verleden donaties gedaan. Mochten de donaties in enig jaar toch niet toereikend zijn, dan staat bestuur Archipel Scholen garant voor de financiering.

Kent u bedrijven die mogelijk ook willen doneren? Breng ze dan in contact met de school, of de Anbi-stichting H.O.Z.!