1 Created with Sketch.

Onderwijsbehoefte

Je kind heeft een andere onderwijsbehoefte dan de reguliere school kan bieden. In de schoolse setting loopt hij of zij tegen dingen aan die als lastig en vervelend worden ervaren. Dat hoort bij het leven, maar deels is het ook de ingewikkelde kant van het hoogbegaafd zijn.

Hoogbegaafde leerlingen leren over het algemeen anders dan anderen. Zij:

  • leren door van het grotere geheel te proeven, dingen hieruit te onderzoeken en uit te proberen, de zogenaamde top down benadering
  • denken op meerdere niveaus tegelijkertijd
  • zijn in staat om complexe zaken gemakkelijker te ontleden
  • zijn zowel analytisch als creatief, het zogenaamde out-of-the-box denken.
  • willen problemen oplossen. Dat motiveert hoogbegaafde kinderen vaak het meest. Daar doet het kind het voor en daarvoor wil het ook graag beloond worden. De hoogbegaafde leerling stelt hierin graag zijn eigen norm en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid: zelf doen, zelf uit- en onderzoeken en zelf beslissen.

Reguliere vakken

In de reguliere vakken wordt gewerkt volgens de kerndoelen en standaard vooruit getoetst met methodegebonden toetsen. Op basis van de analyse van deze toets wordt bepaald welke instructie een leerling nog moet volgen en welke basisstof hij zich verder eigen dient te maken.

Verrijking- en verdieping aanbod

Naast de basisstof van het desbetreffende leerjaar krijgt iedere leerling een verrijkings- en verdiepingsaanbod. Dat doen we uiteraard via onze Dalton-onderwijsmethode waarbij de leerlingen veel eigen initiatief moeten tonen. Ze leren te plannen, samen te werken, organiseren… belangrijke skills voor het voortgezet onderwijs en daarna. Voor hoogbegaafden is leren om echt te leren belangrijk.

Fieke (11, SterQ! groep 8): “Vorig jaar had ik Italiaans en nu Chinees. Je kunt dit niet aan voorkennis koppelen en moet dus leren om te leren. Ik hou ook heel erg van de creatieve vakken!”

Sociaal emotionele ontwikkeling

Voor Hoogbegaafde kinderen is het fijn zich te kunnen bewegen in een omgeving met gelijkgestemden. Geen enkel kind valt binnen onze klassen daardoor buiten de boot. Bij verschillende lessen trekken onze reguliere en SterQ! klassen met elkaar op.

Lotte (10, SterQ! groep 7): “ Het is juist fijn dat je ook met normale kinderen omgaat. Ik vind het hier gewoon een hele gezellige school. We kennen elkaar allemaal en helpen elkaar als het nodig is.”