1 Created with Sketch.

“Samen of apart !?” Die vraag stellen ouders vaak als het gaat om de beste oplossing voor het onderwijs van hun excellente kinderen.

 

Apart onderwijs ? Of liever samen?

Veel ouders willen liever dat hun hoogbegaafde kind op de school waar ze ooit gestart zijn hun schoolloopbaan afmaken. Voor een aantal hoogbegaafde leerlingen is dat geen enkel probleem. Voor veel hoogbegaafde leerlingen zal dit echter vroeger of later problemen opleveren op de huidige school.
Wanneer dat gaat gebeuren is het eigenlijk al te laat !
Immers, tot dan heeft die leerling zich al in allerlei bochten gewrongen om zich maar aan te passen aan de omgeving, de leerkracht, de kinderen. Daardoor gaat deze leerling zich bepaald gedrag aanmeten. De jaren daarna is het lastig dit gedrag weer af te leren.

 

Waar mogelijk samen! En daar waar nodig apart!

SterQ!-onderwijs is een speciale afdeling binnen een reguliere basisschool!
Waar mogelijk zullen kinderen van de verschillende groepen samen spelen en samen werken. Waar nodig (cognitie) zitten deze kinderen juist in hun eigen klas met gelijkgestemde kinderen. Daardoor hoeven ze zich minder aan te passen, worden veel sterker uitgedaagd en zuigen hun informatie op.
Thuis worden het weer gewone kinderen, die hun energie, net als bij reguliere kinderen, weer gaan besteden aan o.a. (buiten)spelen met anderen.

 

Aanmelden… hoe eerder hoe beter !?

Wij adviseren daarom uw kind al in een vroeg stadium aan te melden en in te schijven voor hoogbegaafden-onderwijs. Op die manier kunnen we gezamenlijk zorgen dat uw kind geen ander gedrag gaat vertonen.
Kinderen die zijn ingestroomd in groep 3 (of eerder) bereiken een aanmerkelijk hoger niveau en lopen minder frustraties op in de jaren daarna.
Naar mate kinderen later instromen zal meer sprake zijn van het herstellen van gedrag.