Archipel basisschool “Tweemaster-Kameleon” biedt in de afdeling SterQ! fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. We bieden deze vorm van onderwijs aan, omdat we in de praktijk hebben ondervonden dat het reguliere onderwijs niet altijd een onderwijsaanbod kan bieden passend bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Het belangrijkste doel is dat hoogbegaafde kinderen zich binnen een uitdagende leeromgeving en met gelijkgestemden goed kunnen ontwikkelen.

Voltijds- en deeltijds-onderwijs.

Fulltime onderwijs bieden we vanaf groep 3. Daarvoor is de mogelijkheid om kinderen in groep 1/2 deel te laten nemen aan een vorm waarin op een vergelijkbare manier en met vergelijkbare activiteiten kleuters worden gestimuleerd om hun begaafdheid ten volle te benutten.

Informatie-avonden.

Het team van SterQ! organiseert meerdere keren per jaar informatieavonden op een van onze locaties.
Tijdens de info-avonden krijgt u uitgebreide informatie over hoogbegaafdheid. We gaan dieper in op het onderwijs dat SterQ! biedt. En er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Er zijn meerdere collega’s aanwezig die uw vragen beantwoorden of advies geven over uw persoonlijke situatie.

Intakeprocedure.

De intakeprocedure voor SterQ!-onderwijs neemt vaak een aantal weken in beslag.
Dit is niet voor niets. We vinden het namelijk heel belangrijk dat we met een grote mate van zekerheid hebben kunnen vaststellen dat SterQ!-onderwijs ook voor uw kind het meest geschikte onderwijs is.

Als u na het doorlezen van de informatie op onze website blijft zitten met specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van onze school (0118-490187). Deze staat u graag te woord.