Waarom SterQ?

Archipel basisschool “Tweemaster-Kameleon” biedt binnen de afdeling SterQ! fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. We bieden deze vorm van onderwijs aan, omdat we in de praktijk hebben ondervonden dat het reguliere onderwijs niet altijd een onderwijsaanbod kan bieden dat passend is bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Het belangrijkste doel is dat hoogbegaafde kinderen zich binnen een uitdagende leeromgeving en met gelijkgestemden goed kunnen ontwikkelen.

Voltijds- en deeltijds-onderwijs

Fulltime onderwijs bieden we vanaf groep 3. Daarvoor is de mogelijkheid om kinderen in groep 1/2 deel te laten nemen aan een vorm waarin op een vergelijkbare manier en met vergelijkbare activiteiten kleuters worden gestimuleerd om hun begaafdheid ten volle te benutten.

Instromen kan in principe in elke klas. Vaak zien we dat kinderen “vastlopen” in het reguliere onderwijs en via een traject bij ons alsnog instromen bij SterQ!

Kleine en enkele klassen

Net als bij ons reguliere onderwijs is ons streven om enkele klassen te vormen, zodat we zoveel mogelijk onderwijs op maat kunnen aanbieden. De SterQ! klassen zijn ook niet samengevoegd met het reguliere onderwijs of een zogenaamde plusklas. Het is volwaardig fulltime onderwijs, met een eigen leerkracht en een eigen lesprogramma.

Informatieavonden

Het team van SterQ! organiseert meerdere keren per jaar informatieavonden op een van onze locaties. Tijdens de info-avonden krijgt u uitgebreide informatie over hoogbegaafdheid. We gaan dieper in op het onderwijs dat SterQ! biedt. En er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Er zijn meerdere collega’s aanwezig die uw vragen beantwoorden of advies geven over uw persoonlijke situatie.

Media

SterQ in “De taarten van Abel”

https://www.zapp.nl/programmas/taarten-van-abel/gemist/VPWON_1290492

 

Omroep Zeeland:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111621/Bij-ons-komen-hoogbegaafde-kinderen-tot-bloei

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111612/Hoogbegaafde-kinderen-vaak-ongelukkig-Op-mijn-vorige-school-begrepen-ze-me-niet

Bezoek van minister van onderwijs Arie Slob 1 en 2