Voor ouders

Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. We houden u via Parro, mail en gesprekken op de hoogte van de voortgang van de klas en uw kind. Zo weet u ook waar we op dat moment mee bezig zijn. En u kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. Ook wanneer wij vragen hebben, zullen wij u uitnodigen om samen in gesprek te gaan en te kijken hoe wij uw zoon of dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

In het menu hiernaast vindt u veel praktische informatie over vakanties, afspraken, procedures en bijvoorbeeld de ouder- en medezeggenschapsraad.

Via het maandbericht en het fotoalbum geven we graag een kijkje op school. En vergeet ook niet ons Facebook- en/of instagrampagina te volgen om nog vaker updates te ontvangen!