1 Created with Sketch.

Voor wie? (SterQ!)

Bij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen gaan we in principe uit van onderwijs voor kinderen met een IQ hoger dan 130. Vaak word je pas op het spoor van hoogbegaafdheid gezet doordat je kind vastloopt in het reguliere onderwijs. Dan volgt een intelligentietest of onderzoek.

Redelijk veel kinderen in onze SterQ!-klassen zijn zij-instromers. Ze zijn hun schoolcarrière niet bij ons gestart, maar zijn overgestapt van een andere school.

Vaak heb je als ouder wel al signalen van hoogbegaafdheid gezien, maar was je je er niet van bewust. Een begeleider op de kinderopvang die aangaf dat je peuter toch wel al heel ver is in zijn/haar ontwikkeling, andere ouders die opmerken dat jouw kind toch wel al hele moeilijke zinnen kan maken. In dat geval is het zeker raadzaam in eens kennis te maken bij ons op school. Hoe vroeger we een kind passend onderwijs (uitdaging) kunnen bieden, hoe sneller en langer leren leuk zal blijven!

SterQ!-onderwijs is bedoeld voor kinderen die in het regulier onderwijs te weinig uitdaging vinden en daardoor een steeds hoger frustratieniveau gaan bereiken. Het is belangrijk om dit voor te zijn en bij de eerste en juiste signalen al inschrijving te overwegen.

Hoe herken je een hoogbegaafd kind?

Opvallende intellectuele en sociale vaardigheden

Uitstekende fijne motoriek

Brede interesse in de wereld

Creativiteit

Analytische vaardigheden

Zeer goed geheugen

Doorzettingsvermogen (intrinsieke motivatie)

Goed kunnen omgaan met oudere kinderen

Hoog IQ (hoger dan 130)

Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben al deze eigenschappen. De ene leerling is bijvoorbeeld op sociaal gebied sterk, terwijl een ander juist op zichzelf is gericht. Tijdens onze informatie-avonden kunnen we je veel vertellen over de kenmerken van HB-kinderen.