1 Created with Sketch.

Zorg

Op “De Tweemaster-Kameleon” wordt zoveel mogelijk adaptief onderwijs gegeven. Dat betekent dat we het onderwijs zo inrichten dat er volop ruimte en aandacht is voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Het kind krijgt zoveel mogelijk die aandacht die het op dat moment nodig heeft.

Doel van onze zorg is om kinderen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in hun eigen groep op te vangen, daar is elk kind het beste bij gebaat.

Toch staat een leerkracht er bij ons niet alleen voor. Op “De Tweemaster-Kameleon” werken we met een gedeelde verantwoording.

Elke leerkracht is betrokken bij de besluiten omtrent de verdere koers van een kind.

We kennen daarvoor een goed systeem van groepsbesprekingen, groepsplannen en evaluaties.

Een leerkracht wordt daardoor in staat gesteld om de juiste onderwijsbehoefte van kinderen in kaart te brengen.

 

ZORGBEHOEFTE VAN KINDEREN.

Bij elk vakgebied worden regelmatig observaties en toetsen afgenomen.

We kennen twee soorten toetsen :

Methode-afhankelijke toetsen:

Na elke “blok”-periode wordt er gecontroleerd of een kind alle tot dan toe aangeboden stof beheerst.

Methode-onafhankelijke toetsen:

bijvoorbeeld cito-toetsen. Deze worden in elke groep voor de meeste vakgebieden 1 of 2 keer per jaar afgenomen. Onze geautomatiseerde verwerking van deze toetsen vergelijkt de resultaten van elk kind met de gemiddelde resultaten van kinderen in gelijksoortige groepen in Nederland.

 

Analyse :

Na elke toets analyseert de leerkracht de toetsen van de kinderen. op basis van de resultaten van de toetsen gaat een leerling verder met specifieke herhalings- of verrijkingsstof.

Als dat voor een leerling niet voldoende oplossing biedt wordt de “intern begeleider” ingeschakeld. Deze gespecialiseerde leerkracht helpt de betreffende groepsleerkracht verder op weg met aangepaste lesstof, speciale didactiek of andere hulp.

Biedt ook dit te weinig perspectief voor een snelle vooruitgang, dan zal de intern begeleider verder onderzoek gaan (laten) doen en dit onderzoek bespreken met de collega’s in de leerlingbespreking. In die vergadering worden afspraken gemaakt over de verdere hulp aan deze leerling.

Deze hulp kan in of buiten de klas worden gegeven, door zowel de groepsleerkracht als de onderwijsassistent. Ook bestaat de mogelijkheid om gespecialiseerde externe hulp in te schakelen.

 

Extra informatie

Dyslexie, Fysiotherapie.